[1]
D. Aprilia and A. Krisnawati, “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PENGELUARAN ASI PADA IBU POST PARTUM”, Keb, vol. 6, no. 1, pp. 11 - 17, Nov. 2017.