(1)
Aprilia, D.; Krisnawati, A. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PENGELUARAN ASI PADA IBU POST PARTUM. Keb 2017, 6, 11 - 17.